Predaj vozidiel TATA:
FOR CARS s.r.o.
Ádorská 4/795
Dunajská Streda
929 01

Tel:
Fax:
Mobil:
E-mail: sales@tata.sk

Informacny mail

Toto je len vizualizácia! Prosím pošlite email na tata@tata.sk
Meno*:
Priezvisko*:
Telefon:
E-mail*:
Poštová adresa:
Typ vozidla:

Sem napíšte prosím Vaše požiadavky o vozidle:

* - povinné políčka

Toto je len vizualizácia! Prosím pošlite email na tata@tata.sk

Osobné údaje, poskytnuté tretími stranami sú v spoločnosti primerane chránené a použité len na daný účel. Odoslaním údajov potvrdzujete, že ich poskytujete dobrovoľne a súčasne dávate súhlas na ich spracovanie. Získané osobné údaje spoločnosť nepoužije bez Vášho súhlasu na iný účel a neposkytne ich tretím osobám na ďalšie spracovanie. Spoločnosť pri spracovávaní osobných údajov dodržiava zákon 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.